พบข้อมูลจำนวน 156 รายการ
 • พระแม่จามเทวี
  พระแม่จามเทวี
 • พระปางป่าลิไลยก์
  พระปางป่าลิไลยก์
 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระพุทธเจ้าเปิดโลก
 • พระพุทธธรรมกายเทพมงคล(ทองคำ)
  พระพุทธธรรมกายเทพมงคล(ทองคำ)
 • พระพุทธพิทักษ์เปิดโลก
  พระพุทธพิทักษ์เปิดโลก
 • พระพุทธมหาจักรพรรดิ
  พระพุทธมหาจักรพรรดิ
 • หลวงพ่อเปิดโชค วัดเขาบ้านกลาง
  หลวงพ่อเปิดโชค วัดเขาบ้านกลาง
 • พระไพรี ทอ.
  พระไพรี ทอ.
 • พระอุปคุต
  พระอุปคุต
 • พระพุทธธนทรัพย์นิรันตราย
  พระพุทธธนทรัพย์นิรันตราย
 • ราหู
  ราหู
 • สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระญาณสังวร
 • หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
 • แม่พระธรณี
  แม่พระธรณี
 • พระพิฆเนศ
  พระพิฆเนศ
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • พระไพรีพินาศ
  พระไพรีพินาศ
 • ยอดเกศเงิน พระพุทธปฏิมาหน้าตักห้าศอก ถมแทรกทองคำ...99.99✨1KG
  ยอดเกศเงิน พระพุทธปฏิมาหน้าตักห้าศอก ถมแทรกทองคำ...99.99✨1KG
 • หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา
  หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา
 • พระแม่ธรณีบีบมวยผม
  พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 • หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • บุษบก วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
  บุษบก วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
 • พระราหู
  พระราหู
 • พระพิฆเนศวร
  พระพิฆเนศวร
 • พระพุทธบัญลักษณ์
  พระพุทธบัญลักษณ์
 • พระนาคปรก
  พระนาคปรก
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • ยอดเกศ
  ยอดเกศ
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • วัดโพธิ์เผือก
  วัดโพธิ์เผือก
 • พระปางนิพพาน นอนหงาย
  พระปางนิพพาน นอนหงาย
 • หลวงพ่อเปิดโชค
  หลวงพ่อเปิดโชค
 • หลวงพ่อทองเหลือปางสดุ้งกลับ
  หลวงพ่อทองเหลือปางสดุ้งกลับ
 • พระพุทธธรรมคีรีศรีมงคล
  พระพุทธธรรมคีรีศรีมงคล
 • งาน 3 D
  งาน 3 D
 • หลวงปู่ไต่ฮงกง
  หลวงปู่ไต่ฮงกง
 • พระพุทธมหาจักรพรรดิ
  พระพุทธมหาจักรพรรดิ
 • งานลอยองค์
  งานลอยองค์
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • งานหล่อเหรียญใหญ่
  งานหล่อเหรียญใหญ่
 • หลวงปู่สอ
  หลวงปู่สอ
 • หลวงพ่อสนอง
  หลวงพ่อสนอง
 • หลวงพ่อสนอง
  หลวงพ่อสนอง
 • เรือสุวรรณเภตรา
  เรือสุวรรณเภตรา
 • พระพุทธ
  พระพุทธ
 • พุ่มเทวดา ๔ ทิศ..พระเมรุมาศ
  พุ่มเทวดา ๔ ทิศ..พระเมรุมาศ
 • ท้าวเวสสุวรรณ
  ท้าวเวสสุวรรณ
 • พระภิราพ
  พระภิราพ
 • พ่อปู่เสือ
  พ่อปู่เสือ
 • พ่อเฒ่าจูม อาจารย์ฆราวาสผู้ประสิทธิ์วิชา หลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ สุพรรณบุรี
  พ่อเฒ่าจูม อาจารย์ฆราวาสผู้ประสิทธิ์วิชา หลวงพ่อบุญค้ำ วัดชัยเภรีย์ สุพรรณบุรี
 • พระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
  พระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
 • พระพุทธชินราช
  พระพุทธชินราช
 • พระวิษณุกรรมช่างกลนนทบุรี
  พระวิษณุกรรมช่างกลนนทบุรี
 • องค์อมิตภะ(พระยูไล) วัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย
  องค์อมิตภะ(พระยูไล) วัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย
 • พระพิฆเณศวร์
  พระพิฆเณศวร์
 • ระฆังจตุโลกบาลสี่ทิศ แผ่บารมีธรรมหมื่นโลกธาตุ
  ระฆังจตุโลกบาลสี่ทิศ แผ่บารมีธรรมหมื่นโลกธาตุ
 • พระแม่ธรณีบีบมวยผม
  พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 • หลวงปู่สุวันคำ จนฺทสโร ภูเขาควาย สปป.ลาว
  หลวงปู่สุวันคำ จนฺทสโร ภูเขาควาย สปป.ลาว
 • พระพุทธมหาจักรพรรดิ ภัทรศิลป์
  พระพุทธมหาจักรพรรดิ ภัทรศิลป์
 • ท่านปู่ (พระอินทร์) ท่านย่า วัดแก้วจักรพรรดิ
  ท่านปู่ (พระอินทร์) ท่านย่า วัดแก้วจักรพรรดิ
 • องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ
  องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ
 • พญานาคราช
  พญานาคราช
 • สุวรรณเภตรา
  สุวรรณเภตรา
 • สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก (มหายาน) งานปั้นจำลองเพื่อสร้างขนาดสูง ๔ เมตร
  สมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก (มหายาน) งานปั้นจำลองเพื่อสร้างขนาดสูง ๔ เมตร
 • กุมาร
  กุมาร
 • ยอดเจดีย์ ไอยนคราชมุนี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
  ยอดเจดีย์ ไอยนคราชมุนี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
 • พระพุทธธัมมจักร
  พระพุทธธัมมจักร
 • งานรมสีพาติน่า พระอินทร์ ภัทรศิลป์
  งานรมสีพาติน่า พระอินทร์ ภัทรศิลป์
 • พระสังกัจจายน์
  พระสังกัจจายน์
 • พระพิฆเนศ
  พระพิฆเนศ
 • พระวอ พระตา จ.หนองบัวลำภู
  พระวอ พระตา จ.หนองบัวลำภู
 • หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
 • องค์นาคพันธุ์ปริวัตร์
  องค์นาคพันธุ์ปริวัตร์
 • พระแม่ธรณีบีบมวยผม
  พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 • หลวงพ่อขาว
  หลวงพ่อขาว
 • หลวงปู่ศรี
  หลวงปู่ศรี
 • สมเด็จพระพนรัต (พระมหาเถระคันฉ่อง)
  สมเด็จพระพนรัต (พระมหาเถระคันฉ่อง)
 • รูปเหมือน ๔ หลวงปู่ (ลต.มหาบัว,ลป.มั่น,ลป.ขาว,ลป.เสาร์)
  รูปเหมือน ๔ หลวงปู่ (ลต.มหาบัว,ลป.มั่น,ลป.ขาว,ลป.เสาร์)
 • หลวงปู่สอ พันธุโล
  หลวงปู่สอ พันธุโล
 • พระสิทธารถ
  พระสิทธารถ
 • พระอาจารย์จี้กง
  พระอาจารย์จี้กง
 • ระเด่นลันได ปั้นโดย อ.โสพิศ พุทธรักษ์
  ระเด่นลันได ปั้นโดย อ.โสพิศ พุทธรักษ์
 • อาจาร์ยแสง
  อาจาร์ยแสง
 • พระพรหม
  พระพรหม
 • พระเจ้าศรีสุธัมมา ปางห้ามญาติ
  พระเจ้าศรีสุธัมมา ปางห้ามญาติ
 • ฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง
  ฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง
 • พระพุทธชยันตรี
  พระพุทธชยันตรี
 • ครูเลขโหรา
  ครูเลขโหรา
 • พระโกนาคะมะนะ
  พระโกนาคะมะนะ
 • หลวงปู่สี
  หลวงปู่สี
 • อาจารย์ปลั่ง (โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
  อาจารย์ปลั่ง (โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
 • พระศรีอริยเมตไตรย
  พระศรีอริยเมตไตรย
 • รูปเหมือนหลวงปู่สอ พันธุโล
  รูปเหมือนหลวงปู่สอ พันธุโล
 • จตุคามรามเทพ รุ่น รวยวันรวยคืน
  จตุคามรามเทพ รุ่น รวยวันรวยคืน
 • จตุคามรามเทพ รุ่น ปาฏิหารย์มั่งมีทรัพย์
  จตุคามรามเทพ รุ่น ปาฏิหารย์มั่งมีทรัพย์
 • พระสิทธิธารณีราชา
  พระสิทธิธารณีราชา
 • พระสกล สนฺติธมฺโม
  พระสกล สนฺติธมฺโม
 • พระศิลปพม่าปางมารวิชัย
  พระศิลปพม่าปางมารวิชัย
 • จตุคามรามเทพ รุ่น ร่มเย็นเป็นสุข
  จตุคามรามเทพ รุ่น ร่มเย็นเป็นสุข
 • พระพุทธเจ้าองค์ดำ
  พระพุทธเจ้าองค์ดำ
 • พระพิฆเณศวร์
  พระพิฆเณศวร์
 • พระประธานเมือง Chenghai ประเทศจีน
  พระประธานเมือง Chenghai ประเทศจีน
 • จตุคามรามเทพ รุ่น ราชันดำ(เศียรสองชั้น)
  จตุคามรามเทพ รุ่น ราชันดำ(เศียรสองชั้น)
 • พระศรีอริยเมตไตรย ๑๐๘
  พระศรีอริยเมตไตรย ๑๐๘
 • จตุคามรามเทพ รุ่น อนันตทรัพย์
  จตุคามรามเทพ รุ่น อนันตทรัพย์
 • เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ และ ๗ วัดเวฬุวัน(กาฬสินธุ์)
  เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ และ ๗ วัดเวฬุวัน(กาฬสินธุ์)
 • Haechi โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์
  Haechi โดยอาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์
 • จตุคามรามเทพ รุ่นเฉลิมราชย์จอมราชัน
  จตุคามรามเทพ รุ่นเฉลิมราชย์จอมราชัน
 • หลวงปู่บุญมี
  หลวงปู่บุญมี
 • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
 • สร้อยสังวาลย์ พระหน้าตัก ๑๐๐ นิ้ว
  สร้อยสังวาลย์ พระหน้าตัก ๑๐๐ นิ้ว
 • หลวงปู่สี
  หลวงปู่สี
 • หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา
  หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา
 • หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
 • หลวงพ่อพระองค์แสน
  หลวงพ่อพระองค์แสน
 • อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
  อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
 • จตุคาม รุ่น อนันตทรัพย์
  จตุคาม รุ่น อนันตทรัพย์
 • เสาพระเจ้าอโศกมหาราช
  เสาพระเจ้าอโศกมหาราช
 • พระเศรษฐีนวโกศ
  พระเศรษฐีนวโกศ
 • พระครูสังวรรัตน
  พระครูสังวรรัตน
 • พญาภุชงค์นาคราช อบจ.กระบี่
  พญาภุชงค์นาคราช อบจ.กระบี่
 • พระประทานพร
  พระประทานพร
 • พระศรีศากยะทศพลญาณ (พุทธมณฑล)
  พระศรีศากยะทศพลญาณ (พุทธมณฑล)
 • เจ้าเสือข่านฟ้า สูง ๒ เมตร
  เจ้าเสือข่านฟ้า สูง ๒ เมตร
 • พระทรงเครื่องลพบุรี
  พระทรงเครื่องลพบุรี
 • สมเด็จองค์ปฐม
  สมเด็จองค์ปฐม
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า วัดเขาวง
  พระปัจเจกพุทธเจ้า วัดเขาวง
 • พระชัยสุริยาฟ้าแดด
  พระชัยสุริยาฟ้าแดด
 • พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางห้ามสมุทร
  พระพุทธมหาจักรพรรดิ ปางห้ามสมุทร
 • พระเจ้าแสนสุข
  พระเจ้าแสนสุข
 • หลวงปู่อ่อนศรี
  หลวงปู่อ่อนศรี
 • พระศิริราช ๑๐๐ ปี
  พระศิริราช ๑๐๐ ปี
 • พระราหู
  พระราหู
 • พระพุทธจริยา ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ
  พระพุทธจริยา ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ
 • พระต่อเศียร
  พระต่อเศียร
 • ครูบาอินตา
  ครูบาอินตา
 • ชุดบุษบก สมเด็จพระพนรัต
  ชุดบุษบก สมเด็จพระพนรัต
 • ยอดเกศพระพุทธ
  ยอดเกศพระพุทธ
 • แม่ย่าน้อย
  แม่ย่าน้อย
 • องค์ท้าวนาคพันธ์
  องค์ท้าวนาคพันธ์
 • กรมหลวงชุมพรฯ ปั้นโดย อ.โสพิศ พุทธรัก
  กรมหลวงชุมพรฯ ปั้นโดย อ.โสพิศ พุทธรัก
 • กระถางธูป (อาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
  กระถางธูป (อาจารย์โสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากร)
 • พระธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีย์
  พระธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีย์
 • หลวงปู่บุญเพ็ง
  หลวงปู่บุญเพ็ง
 • เจ้ากองเจิง
  เจ้ากองเจิง
 • เจ้าเมืองเหนือ
  เจ้าเมืองเหนือ
 • จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี
  จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี
 • เจ้าแม่กวนอิม
  เจ้าแม่กวนอิม
 • พระพุทธมหาจักรพรรดิ
  พระพุทธมหาจักรพรรดิ
 • พระสักกเทวาธิราช
  พระสักกเทวาธิราช
 • หลวงปู่สี สิริญาโณ ๙๓
  หลวงปู่สี สิริญาโณ ๙๓
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.๑
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.๑
 • พระตรีมูรติ
  พระตรีมูรติ
 • พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน
  พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน
แสดงเพิ่มเติม
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message