• สมเด็จองค์ปฐมฯ ปางเปิดโลก(ลีลา)
ขนาด 3.30 เมตร
รหัส
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message