• ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบบูรณปฎิสังขรณ์หลังคาอุโบสถ วัดปางค่า
    1. ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบบูรณปฎิสังขรณ์หลังคาอุโบสถ วัดปางค่า
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message