• โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น
  1. โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น

ขอเชิญร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ วัดเทพวิสุทธาราม
ตำบล กุดไห อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร
กับ หลวงปู่เจียม วิทิตธมฺโม ถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ วัดเทพวิสุทธาราม หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ โทร 089-576-9654

  1. โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น
   โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น
  2. โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น
   โครงการสร้างเจดีย์ทองคำและรัตนะ ๗ ชั้น
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message