• โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา
โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา
ชื่อโครงการ       :       โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา
ขนาด      :       สูง ๑๐๘ ซม.
วัสดุ      :       โลหะทองเหลือง ปิดทองคำเปลว ๑๐๐%
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message