• ถวายงานครูบาบุญผาย
ถวายงานครูบาบุญผาย
สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาบุญผายถวายในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๒
- เนื้อเงิน       ๑๒      องค์
 - เนื้อสัมฤทธิ์  ๑,๔๑๙   องค์
     สร้างถวายบูชาพระรัตนตรัยยาธิคุณ  และคุณงามความดีของหลวงปู่ตามสัจจะที่ให้ไว้
     ครั้งที่ไปกราบหลวงปู่ตอนก่อนที่ท่านจะมรณะภาพไม่กี่เดือน.....สังฆัง...นมามิ..สาธุ.
 
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message